cardio

Tjelesna rekompozicija

Naše inzistiranje na treningu jakosti i hipertrofije uz adekvatnu prehranu novim klijentima često ne bude jasno. \”Zašto radimo samo to? Mogu li ubaciti cardio? Zašto se moramo fokusirati na mišićnu masu i pravilnu aktivaciju, ne na visoke otkucaje srca i znojenje?\” Da se razumijemo, nije ovo jedini način za skinuti 10-20 kilograma viška. Možete to …

Tjelesna rekompozicija Read More »